seminarie

Zorgvolmacht en maatregelen voor de oude dag: aandachtspunten

07 novembre 2017 @ 09:00 - 12:30

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Zorgvolmacht en maatregelen voor de oude dag: aandachtspunten (incl. koffiepauze)

Mr. Nathalie Labeeuw (advocaat Cazimir advocaten, specialist familiaal vermogensrecht, IPR en successieplanning)

« Wie beheert uw belangen en uw vermogen als u daar op latere leeftijd niet meer zelf toe in staat bent? Wat indien u later omwille van omstandigheden (ongeval, coma, ziekte, dementie) niet meer in staat bent om uw vermogen zelfstandig te beheren, zoals bijvoorbeeld het doen van een schenking? » Dit zijn vragen die elk van uw klanten aanbelangen. Indien zij niets hebben geregeld, vallen ze terug op de gerechtelijke bescherming.

Sinds 1 september 2014 zijn de wettelijke regels inzake de bescherming van meerderjarige onbekwame personen grondig gewijzigd. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan. Daarnaast werd de optie voorzien om via een overeenkomst een of meerdere personen, lasthebbers, aan te duiden die dienen in te staan voor het beheer van uw vermogen tijdens de periode dat u tijdelijk of definitief onbekwaam bent om dit beheer zelf waar te nemen. Sinds september 2014 kozen al meer dan 36.000 Belgen voor die oplossing.

Tijdens deze opleiding krijgt u een praktische toelichting over hoe u als notaris of advocaat uw cliënten die met deze problematiek worden geconfronteerd, kan adviseren. De inhoud van een zorgvolmacht en van de verklaring van voorlopig bewindvoerder komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden ook enkele andere maatregelen voor de oude dag besproken.

Programma

  • Lastgevingsovereenkomst
  • Inhoud van de zorgvolmacht
  • Verklaring voorlopig bewindvoerder
  • Beheer en beschikken over vermogen
  • Het doen en aanvaarden van schenkingen
  • Het wijzigen van huwelijkscontracten
  • Het levenstestament – levenseinde

12u30
Mogelijkheid tot vraagstelling en einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 220 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB (juridisch): la demande d'accréditation est en cours.

Nationale Kamer van Notarissen: la demande d'accréditation est en cours.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs