Kirsten De Bruyn

Kirsten De Bruyn, Business Consultant – geaccrediteerd FOD opleider, AAA+ Partners in Zorg

Kirsten De Bruyn is consultant in de zorg voor AAA+ Partners in Zorg waarbij ze vooral projectmatig te werk gaat. Kirsten heeft logistieke en facilitaire ervaring in een universitair ziekenhuis en andere zorginstellingen.  Ze behaalde het diploma Beleid & Management van de gezondheidzorg en is bovendien geaccrediteerd opleider e-Procurement. Ze is gastdocent aan de HoGent.

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen. (Charles Darwin)